OVER DE STICHTING

Visie en missie

De Stichting Vrienden van Kibera is in 2019 opgericht nadat we via collega’s/familie hoorden over het bestaan van het Oloo Children Centre. De oprichter en directeur Judy Oloo is als leraar in haar woonomgeving een schooltje begonnen voor kinderen waarvan ze wist dat ook het ‘officieel vrij toegankelijke onderwijs’ voor hen en hun ouders een brug te ver was. Ze begon met een kleutergroep, inmiddels heeft ze een volwaardige ‘primary school’. Ze heeft lang en veel nevenbanen gehad om extra geld te genereren voor de school. Wij willen dat al haar aandacht en inzet naar de school gaat. Het doel van de Stichting is dan ook Oloo’s Children Centre in Kibera, Nairobi, Kenia te ondersteunen met geld (een maandelijks bedrag) en waar relevant met onze kennis, vaardigheden en contacten.

De Stichting heeft een ANBI status en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74000977

RSINummer is: 859738917

Naam in ANBI programma belastingdienst: Stichting Vrienden van Kibera; Vestigingsplaats: Nijmegen

Activiteiten van de Stichting: 

  • Fondsen en donateurs werven
  • De school structureel ondersteunen
  • Extra ondersteuning bieden

Om potentiële schenkers zo goed mogelijk te kunnen informeren over de school onderhouden we contact met het Oloo Children Centre in Kibera. Dat gebeurt rechtstreeks via on line bijeenkomsten met medewerkers van de school en indirect via (Nederlandse) familie en collega’s die werkzaam zijn in Nairobi. Op die bijeenkomsten wordt besproken hoe we de school op korte en langere termijn zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Activiteiten in Nederland betreffen vooral het werven van fondsen en donateurs.

Zie het Jaarverslag 2021 voor de activiteiten in het eerste volle jaar van het bestaan en het beleidsplan voor de geplande activiteiten in 2022.

Doneren kan op twee manieren

  1. Een eenmalige gift overmaken op rekening NL53 RABO 0341 5064 19 ovv Donatie Vrienden van Kibera – [je naam].
  2. Een periodieke gift, op basis waarvan de donateur vijf jaar lang ieder jaar hetzelfde bedrag doneert. Deze gift leggen we vast in een overeenkomst. Periodieke giften zijn voor ons van belang omdat we daarmee kunnen zorgen voor een stuk continuïteit en daarmee zekerheid voor de school.

Omdat wij door de belastingdienst zijn aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is iedere gift aftrekbaar van de belasting. Voor een eenmalige gift is dat vanaf een drempelbedrag. Het drempelbedrag is 1% van je inkomen, met een minimum van € 60,-.

Een periodieke gift is geheel aftrekbaar van de belasting en dat is eenvoudig te regelen.

  • U schenkt een vast bedrag per jaar;
  • De looptijd van de schenking is minimaal vijf jaar;
  • De gift leggen we vast in een schenkingsovereenkomst.


Voor een periodieke gift vragen we ‘een overeenkomst periodieke gift in geld’ in te vullen en op te sturen naar de penningmeester (penningmeester@vriendenvankibera.nl). Door de penningmeester wordt de overeenkomst volledig gemaakt en het ingevulde formulier komt retour. Voor vragen hierover kunt u ook terecht bij de penningmeester.
Alle spelregels zijn na te lezen op de website van de Belastingdienst.

Bestuur van de stichting

Het bestuur dat op vrijwillige basis voor de Stichting werkt, bestaat uit drie personen: Peter Doting – Voorzitter met een economische achtergrond
Gerda Geerdink – Secretaris met een onderwijskundige achtergrond
Willem Bens – Penningmeester met een informatie technologie en sales achtergrond

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar: voorzitter@vriendenvankibera.nl of secretaris@vriendenvankibera.nl

We zijn op zoek naar een vierde bestuurslid

We zoeken als vierde bestuurslid iemand die ook de website kan bijhouden. Daarnaast wordt van het bestuurslid verwacht dat hij/zij de bestuursvergaderingen bijwoont (8-10 keer per jaar, vaak on line) en bijkomende klusjes doet. We zijn een kleine stichting met een beperkte opdracht. De werkzaamheden zijn ook beperkt. Voor meer informatie: informatie voor een nieuw bestuurslid

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: